Copyright

SkillsTown is trots en zuinig op haar merk. Om beschadiging aan het merk te voorkomen, zijn er duidelijke afspraken over het gebruik van de naam SkillsTown en het logo. SkillsTown staat niet toe dat één van haar intellectuele eigendomsrechten zonder haar voorafgaande uitdrukkelijke toestemming wordt verveelvoudigd of openbaar gemaakt door derden.

Wij verzoeken daarom iedere persoon of organisatie die gebruik wil maken van de naam, het logo of enig ander intellectueel eigendomsrecht van SkillsTown, vooraf contact op te nemen met de afdeling Communicatie van SkillsTown. Per aanvraag/situatie wordt een afweging gemaakt of toestemming wordt verleend. In het geval dat geen toestemming is verleend maar er door derden toch gebruik wordt gemaakt van een intellectueel eigendomsrecht van SkillsTown, zal SkillsTown zich op haar rechten beroepen en degene die gebruik maakt van een intellectueel eigendomsrecht in rechte kunnen betrekken. De hieruit voortvloeiende kosten zullen op de derde partij worden verhaald. Het gebruik van intellectuele eigendomsrechten van SkillsTown voor commerciële doeleinden is in geen enkele situatie toegestaan tenzij SkillsTown daarvoor uitdrukkelijke toestemming heeft verleend.

Voor vragen of informatie kun je contact met ons opnemen.

Ook de op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen producten, teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, woordmerken en logo’s (tezamen ‘merken’), zijn eigendom van of in licentie bij SkillsTown B.V. en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privé doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SkillsTown B.V., behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de website.

Laten we het hebben over hoe ons cMBE-programma jouw organisatie helpt om maximale resultaten te behalen met een minimale investering!

Laat je gegevens achter via het formulier en Caroline of een van haar collega’s neemt zo snel mogelijk contact met je op.