Privacyverklaring

Wij* begrijpen dat je je persoons- en studiegegevens niet met iedereen wilt delen. Daarom gaan wij zorgvuldig om met deze informatie. Wij houden ons aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Maar we hebben jouw gegevens wel nodig om je goed te kunnen helpen. In deze verklaring leggen we uit welke gegevens we van jou nodig hebben en waarvoor we ze gebruiken. 

Wij slaan de persoonsgegevens op die we van jou of van je werkgever (al dan niet via een broker) ontvangen. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die we ontvangen bij aanmelding voor een trainingaanvraag van een brochure, aanmelding voor een nieuwsbrief of als je telefonisch of per e-mail contact met ons opneemt. 

Wij verzamelen en bewaren onder andere de volgende persoonsgegevens (wanneer van toepassing):

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

Registratie en administratieve afhandeling van je deelname aan de door jou gekozen online training

Grondslag: Overeenkomst, Wettelijk verplichting, Gerechtvaardigd belang

Hiervoor verwerken wij de volgende categorieën persoonsgegevens:

Deze gegevens bewaren wij om aan onze wettelijke verplichtingen onder bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht en de Archiefwet te voldoen. Wij bewaren deze gegevens zolang wij dat wettelijk verplicht zijn. Ook bewaren we de gegevens ten behoeve van onze gerechtvaardigde belangen voor de periode dat wij een klantrelatie met jou of je werkgever aangaan. 

Verzorging van de door jou gekozen online training

Grondslag: Overeenkomst, Wettelijk verplichting, Gerechtvaardigd belang

Hiermee doelen we ook op de inschrijving, trainingsvoortgang, het verstrekken van informatie over trainingen, gerelateerde evenementen, en dergelijke trainings-gerelateerde doeleinden.

Deze gegevens bewaren wij om aan onze wettelijke verplichtingen onder de fiscale bewaarplicht te voldoen. Wij bewaren deze gegevens minimaal zolang wij dat wettelijk verplicht zijn. Ook bewaren we de gegevens ten behoeve van onze gerechtvaardigde belangen voor minimaal de periode dat wij een klantrelatie met jou of je werkgever aangaan. 

Analyses uitvoeren zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren (kwaliteitsonderzoek)

Grondslag: Wettelijk verplichting, Gerechtvaardigd belang, Toestemming

Deze gegevens bewaren wij onder onze wettelijke verplichtingen onder de Archiefwet. We bewaren de gegevens ten behoeve van onze gerechtvaardigde belangen voor minimaal de periode dat wij een klantrelatie met jou aangaan. Anders bewaren we deze gegevens met jouw toestemming tot je deze intrekt.

Deze analyses voeren wij zover mogelijk geanonimiseerd uit, of alleen om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Daarom hoef je vaak geen toestemming voor deze verwerking te geven. Doen wij dit voor commerciële belangen waarin wij jou kunnen identificeren? Dan vragen wij jou natuurlijk toestemming daarvoor.

Jou op de hoogte te houden van al onze diensten en producten

Grondslag: Gerechtvaardigd belang, Toestemming

We bewaren de gegevens ten behoeve van onze gerechtvaardigde belangen voor minimaal de periode dat wij een klantrelatie met jou aangaan. Anders bewaren we deze gegevens met jouw toestemming tot je deze intrekt.

Jou de door jou gevraagde documenten/inlichtingen te sturen en op je vragen te reageren

Grondslag: Gerechtvaardigd belang, Overeenkomst, Toestemming

We bewaren de gegevens ten behoeve van onze gerechtvaardigde belangen voor minimaal de periode dat wij een klantrelatie met jou aangaan. Anders bewaren we deze gegevens met jouw toestemming tot je deze intrekt.

Technische issues over de website(s) aan je te melden

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Waar een technische storing of probleem zich voordoet dat een aanzienlijk effect kan hebben op de dagelijkse functionaliteit van onze dienstverlening, zullen wij dit aan jou melden. Dit doen wij ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen voor minimaal de periode dat wij een klantrelatie met jou aangaan. 

Voldoen aan de voor ons geldende wet- en regelgeving zoals voorgeschreven door de (Rijks)overheid

Grondslag: Wettelijke verplichtingen

We bewaren de gegevens voor zolang de wettelijke verplichting zoals vastgesteld in bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht of de Archiefwet ons daartoe verplicht.

Sollicitatiegegevens in het kader van jouw sollicitatie of werving- en selectietraject

Grondslag: Overeenkomst, Toestemming

Deze gegevens bewaren we voor een sollicitatie voor maximaal 4 weken, of met jouw toestemming, voor een jaar. Wij kunnen samenwerken met onze moedermaatschappij hiertoe. 

Jou met toestemming, of onder een klantrelatie, een nieuwsbrief, kwaliteitsonderzoek, en/of andere commerciële berichtgeving per e-mail sturen

Grondslag: Gerechtvaardigd belang, Toestemming

Deze gegevens verwerken we met jouw toestemming tot je deze weer intrekt of bezwaar maakt tegen verdere verwerking.

We anonimiseren de persoonsgegevens die we gebruiken voor analyses. In onze analyses ben je daardoor onherkenbaar.

Wij kunnen jouw persoonsgegevens beschikbaar stellen aan onze accreditatieorganisaties. In verband met het verkrijgen en behouden van een accreditatie voor een training zijn wij wettelijk of contractueel verplicht de commissies die verantwoordelijk zijn voor de accreditatie of het keurmerk soms inzage te geven in persoonsgegevens. Dit beperken wij tot een minimum.  

In sommige gevallen werken wij samen met externe dienstverleners, zoals docenten en examenbureaus. Zij mogen jouw gegevens alleen gebruiken voor de uitvoering van diensten die in het belang zijn van jouw training. Zij mogen jou niet voor andere doeleinden benaderen of jouw gegevens doorgeven aan andere partijen. 

We werken soms ook samen met externe partijen die zelfstandig jouw gegevens verwerken. Jouw gegevens worden dan verwerkt volgens het privacyverklaring van deze partijen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij externe examinering of certificering, en ook bij sommige accreditatieorganisaties. Wij informeren je altijd wanneer dit het geval is. 

Met jouw toestemming kunnen we je gegevens delen met derde partijen voor commerciële doeleinden. Dit doen we onder andere om je meer toepasselijke advertenties te kunnen bieden en je toepasselijke aanbiedingen te kunnen doen op onze websites en die van derde partijen. Met deze partijen zullen we of hebben we passende afspraken gemaakt zodat ze jouw gegevens goed beschermen. Deze partijen kun je meestal vinden in het cookieoverzicht. 

Het kan zijn dat we door overheidsinstanties of andere partijen wettelijk worden verplicht om jouw gegevens te delen. Wij delen dan alleen de strikt noodzakelijke gegevens.  

Tot slot kan het zijn dat wij afspraken met jouw werkgever hebben gemaakt om bepaalde studieresultaten te delen. In dit geval is het afhankelijk van wat voor soort afspraken wij met jouw werkgever hebben gemaakt om jouw resultaten te delen. Dat kan bijvoorbeeld zijn doordat wij een verwerker voor jouw werkgever zijn, jouw werkgever gerechtvaardigde belangen heeft om sommige gegevens in te zien, omdat dit tussen jou en je werkgever is afgesproken in bijvoorbeeld een studieovereenkomst of je arbeidscontract, of omdat jij daar toestemming voor geeft. Wij informeren je altijd wanneer wij resultaten door zullen geven aan je werkgever.

SkillsTown B.V. maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technieken op deze website.  Op onze cookieverklaringpagina vind je een overzicht van de cookies die gebruikt worden op deze website en waarvoor ze gebruikt worden.

Met onze nieuwsbrief informeren wij geïnteresseerden per mail over nieuws op het gebied van onze diensten en alles wat daarmee te maken heeft. Jouw e-mailadres voegen wij alleen toe aan onze lijst met abonnees als je hier toestemming voor geeft. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je zich kunt afmelden en/of je voorkeuren kunt aanpassen. Wij kunnen het profiel dat wij van je hebben opgebouwd door het gebruik van cookies aanvullen met het e-mailadres dat je hier invult. Ook kunnen wij met het volgen van open- en klikgedrag de effectiviteit van onze nieuwsbrief volgen. 

Als je via een formulierveld bij ons je telefoonnummer of e-mailadres achterlaat, kunnen wij contact met je opnemen over de interesses die wij voor het betreffende formulier hebben opgesteld. We kunnen daarnaast het persoonlijke profiel dat we van je hebben opgebouwd door middel van cookies verrijken met deze contactgegevens. We kunnen open- en klikgedrag meten van de e-mails die we aan je hebben verstuurd. Wij kunnen, voor onze gerechtvaardigde belangen, wettelijke verplichtingen, en om tot een overeenkomst te komen, deze gegevens gebruiken om in contact met je te komen. Geef je ons daarvoor toestemming, dan kunnen wij deze gegevens ook gebruiken om je commerciële berichtgeving te sturen of om aan andere commerciële belangen zoals hieronder beschreven gehoor te geven.  

Als je bij ons eerder een training hebt gevolgd, combineren we jouw gedragsgegevens op de website met de eerder gevolgde trainingen Zo kunnen we er bijvoorbeeld voor zorgen dat we jou niet dezelfde training opnieuw aanbieden, maar juist een trainingen die beter aansluit op een eerder gevolgde trainingen. Wij doen dit vanuit de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’. 

Commerciële consent, of toestemming voor het commerciële gebruik van jouw gegevens, passen wij alleen toe wanneer je hier actief toestemming voor hebt gegeven door middel van een vinkje onderaan de formulieren. Heb je vroeger, voor invoering van bijvoorbeeld de AVG of de aangepaste Telecommunicatiewet gegevens met ons gedeeld, zullen wij deze behandelen als onder het toenmalig toepasselijke juridische kader. Met commerciële consent geef je ons toestemming je gegevens te combineren, te verrijken, te gebruiken en te delen met derde partijen, die al dan niet deel kunnen zijn van onze groep.

Hieronder scharen wij verschillende soorten toestemmingen, zoals de eerder beschreven commerciële berichtgeving. Verder bedoelen we met commerciële berichtgeving het opvolgen van geïnteresseerden op het gebied van onze diensten en alles wat daarmee te maken heeft. Hiervoor maken we gebruik van jouw e-mailadres en jou eerder door middel van cookies opgebouwde profiel. We kunnen voor het uitvoeren van diensten voor commerciële doeleinden gebruikmaken van derde partijen. Daarbij houden we rekening met jouw voorkeuren en de privacywetgeving. Als je bij deze bedrijven bekend bent en je advertentie-instellingen op hun platforms laten dit toe, dan kunnen wij je gerichte advertenties tonen via hun kanalen. 

Wij, of door ons ingeschakelde derde partijen, kunnen je hierdoor ook contacteren voor reviews of om je te vragen om terugkoppeling te geven voor kwaliteitsonderzoek buiten de onderzoeken die we op basis van onze gerechtvaardigde belangen en wettelijke verplichtingen uitvoeren. Hiervoor zullen we je e-mailadres koppelen aan de gegevens die al bij ons bekend zijn.  

Met jouw toestemming delen we jouw e-mailadres met Google. Dit doen we door jouw e-mailadres eerst te anonimiseren met behulp van een hash en dan pas naar Google te sturen. Hiermee wordt jouw privacy gewaarborgd en kan Google je e-mailadres niet zien. Deze hash wordt vervolgens vergeleken met de hashes van de ingelogde Google-accounts. Op deze manier kunnen we de nauwkeurigheid van conversiemetingen verbeteren.  

Inspire is jouw eigen gepersonaliseerd online leerplatform waar je onlinetrainingen kan volgen die aansluiten bij je behoeften en niveau. Binnen deze omgeving zie je details over je trainingen, zoals voortgang, trainingen aanbod en jouw opgeslagen profiel gegevens. Bij het aanvragen van een individu abonnement via de SkillsTown webshop wordt, onder andere, jouw NAW, e-mailadres en telefoonnummer verwerkt.

Wij beschermen jouw persoonsgegevens tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de technieken die daarvoor beschikbaar zijn op dit moment. Wij bewaren sommige persoonsgegevens zo lang als wij wettelijk verplicht zijn, zoals betalingsgegevens en facturen. Sommige persoonsgegevens bewaren wij met jouw toestemming totdat je jouw toestemming intrekt. Je kunt ons altijd vragen deze gegevens te wissen. Om onze diensten te verlenen bewaren wij sommige persoonsgegevens zo lang als dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. Bepaalde persoonsgegevens bewaren wij omdat we (of een derde partij) daar een belang bij hebben. In het belang van het verbeteren van onze diensten kunnen wij je gegevens langer bewaren, maar in dat geval zullen wij de gegevens altijd anonimiseren.

De reCAPTCHA service van Google Inc. wordt door ons gebruikt voor het correct scheiden en opmerken van een echte website bezoeker en een spambot. Om het soepel te laten werken wordt het IP-adres van een websiteverzoeker, de muisbewegingen, type patronen en mogelijk ook andere data verzameld. Deze data worden uiteindelijk naar Google verstuurd voor verdere analyse. Voor meer informatie hierover verwijzen je door naar de Google’s privacyverklaring.

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens van jou worden verwerkt, of als je een van je rechten wilt uitoefenen, dan kun je altijd contact met ons opnemen. 

Je hebt de volgende rechten:

Bij jouw verzoek kunnen wij je vragen om je te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat jij de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.

Je mag altijd jouw persoonsgegevens inzien en/of verbeteren of bijwerken. Als je bij ons een onlinetraining volgt of een van onze producten aanschaft, kun je op jouw Skillstown Inspire account de belangrijkste gegevens inzien en aanpassen.

Als je niet bij ons een onlinetraining volgt of een van onze producten heeft aangeschaft, kun je vanuit een link in iedere e-mail jouw abonnementscentrum inzien welke persoonlijke gegevens bij ons bekend zijn en deze aanpassen als je dat wilt.

Daarnaast kun je ons vragen jouw gegevens te wissen en niet meer te gebruiken. In een aantal gevallen kun je aangeven dat je wilt dat we je gegevens beperkt gebruiken. We kunnen digitale gegevens, zoals een inschrijvingsbevestiging of studieovereenkomst, ook voor je omzetten in een document dat je kunt afdrukken.

Wil je een van bovenstaande acties uitvoeren? Neem dan per email contact met ons op via securityenprivacy@saltagroup.com. Wij reageren zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 4 weken, op jouw verzoek. Als je je gegevens wilt laten verwijderen, controleren wij eerst of dit wettelijk (al) is toegestaan. Wanneer we volgens de wet jouw gegevens (nog) niet mogen verwijderen, zullen we je dit laten weten en aangeven op welk eerstvolgend moment we jouw gegevens wel kunnen verwijderen. 

Als je vindt dat wij niet op de juiste manier helpen met vragen over jouw privacy, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij hebben een functionaris voor de gegevensbescherming. De functionaris houdt toezicht op de toepassing en de naleving van de privacyregelgeving. Voor contact met de functionaris voor de gegevensbescherming kunt u mailen naar securityenprivacy@saltagroup.com

Wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen. Als je graag wilt weten hoe wij je gegevens beschermen en gebruiken en voor welke doelen, raden we je aan deze privacyverklaring regelmatig te lezen. 

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 14-03-2024.

Voyons comment notre programme cMBE aide votre organisation à obtenir un maximum de résultats avec un minimum d'investissement !

Laissez vos coordonnées via le formulaire et Caroline ou un de ses collègues vous contactera dans les plus brefs délais.